Zamówienie kasy wirtualnej AC POS-V1

  Kto polecił kasę wirtualną ACLAS?
  Fiskalizacja kasy wirtualnej

  Podatnik bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłową fiskalizację, ustawienie parametrów i zdefiniowanie bazy towarowej kasy wirtualnej.

  Licencja na użytkowanie kasy wirtualnej
  Liczba licencji Dodatkowe uwagi, wpisać jeśli mają zastosowanie
  * Po uzupełnieniu powyższych danych, w ciągu 2 dni roboczych, zgłosi się nasz przedstawiciel celem przedstawienia oferty.** Administratorem Twoich danych jest ACLAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-902) ul. Kędzierzyńska 17A („ACLAS”), kontakt: aclas1718219430@acla1718219430s-pol1718219430ska.p1718219430l1718219430.*** ACLAS przetwarza Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu lub wynajmu kasy wirtualnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu przesyłania informacji handlowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach marketingu bezpośredniego ACLAS, stanowiącego prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być firmy związane umową z ACLAS Polska Sp. z o.o. uczestniczące w realizacji umowy zakupu lub wynajmu kasy wirtualnej AC POS_V1.*** Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w zakresie w jakim wyraziłeś zgodę – do czasu jej wycofania.**** Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.***** Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi zawarcie i realizację umowy w zakresie zakupu lub wynajmu kasy wirtualnej.
  strzałka w górę